Bewonersvereniging Schiedam Centrum

Actiepunten

Actiepunten van de BVSC

meer centrumbewoners aantrekken (wonen boven winkels, Dirkzwager, op termijn
Westmolenstraat)

winkels veranderen in woningen bespreekbaar maken en in praktijk testen

actie tegen blokkeren routes hulpdiensten door onrechtmatig parkeren

centrumbewoners bij elkaar brengen

bepleiten van goede communicatie door gemeente over projecten aan omwonenden en
betrokkenen

goede toegankelijkheid van het centrum langs meerdere aanvoer- en uitvalroutes

begrip kweken voor horeca, die hoort nu eenmaal bij de binnenstad

een schoon centrum

belangen van centrumbewoners behartigen

centrumbewoners bijstaan inzake woon- en omgevingsproblematiek

vertegenwoordigen van bewonersbelangen bij ontwikkelingen in de openbare ruimte