Bewonersvereniging Schiedam Centrum

Algemeen

Wat doet bewonersvereniging Schiedam Centrum?

Het is nog maar ruim een eeuw geleden dat alle Schiedammers woonden in wat nu de binnenstad heet. Dat die overvol was geworden, behoeft geen betoog. Uitbreiding van de stad werd gezocht en gevonden: de wijken Zuid (de Gorzen), West en Oost ontstonden. Met Nieuwland, in de jaren zestig van de twintigste eeuw, zette de ontvolking van de binnenstad verder door. De ontvolkte binnenstad behield zijn winkelfunctie, die met de komst van grootwinkelbedrijven, wekelijkse koopzondagen bij de grootgrutters en inmiddels ook de opkomst van webwinkels inmiddels steeds zwaarder onder druk staat. Leegstand beheerst het winkelstraatbeeld.

De historische binnenstad en de musea en andere culturele instellingen in de binnenstad trekken Schiedammers uit andere wijken en mensen van (soms ver) buiten de stad. In tegenstelling tot de woonwijken eromheen, is Schiedam Centrum dus lang niet alleen van de bewoners, maar moeten zij hun woongebied delen met toeristen, winkelend publiek, bioscoopbezoekers etc.

De BVSC zet zich in voor een groei van de binnenstadsbevolking. Te weinig bewoners zijn in het centrum achtergebleven om van een gezond draagvalk te kunnen spreken. Er moet nu eens echt werk worden gemaakt van het wonen boven winkels. Ook mag het ombouwen van winkelruimten tot woningen geen taboe meer zijn. Het is jammer dat nieuwbouwplannen voor het Westmolenkwartier de laatste decennia steeds onhaalbaar zijn gebleken; wij blijven streven naar een goede invulling. Ook het Dirkzwagerterrein biedt kansen voor een mooie mix van gehandhaafd oud en toe te voegen nieuw.

Ook andere ontwikkelingen in de binnenstad worden door de BVSC kritisch gevolgd. Op de heringerichte Koemarkt moeten de koeienkoppen te zijner tijd zonder meer terugkeren, evenals de markante klok. Plannen om de Broersvest eenrichtingsverkeer te maken, moeten worden bezien in relatie tot de andere in- en uitvalswegen van het centrum. Worden die daardoor niet te zwaar belast?

Parkeren is voor centrumbewoners en hun bezoekers vaak een crime. Wanneer parkeeroverlast ertoe lijdt dat aanrijdroutes voor hulpdiensten en vluchtroutes voor bewoners worden geblokkeerd, wordt een grens overschreden en bepleiten wij handhaving.

De BVSC maakt zich ook zorgen over het feit dat werkzaamheden worden uitgevoerd zonder dat de start, de verwachte duur ervan en de eindsituatie via een circulaire aan de bewoners wordt gemeld. Wij zetten ons in voor een betere overheidscommunicatie met direct betrokkenen.

Bestaande centrumbewoners kunnen over het algemeen begrip opbrengen voor het feit dat horecagelegenheden en hun bezoekers soms enige overlast met zich meebrengen. Van nieuwe centrumbewoners mag dat begrip ook worden gevraagd.