Bewonersvereniging Schiedam Centrum

Bloemen vernieuwde website!

Verslag van de bewonersbijeenkomst 21 juni 2016.

De aanwezige centrumbewoners staan positief tegenover een (aanzienlijke) uitbreiding van het aantal bewoners van de Schiedamse binnenstad. Op dit moment wonen er 2.009 Schiedammers in het centrum.

BOUWPLANNEN
Betreurd wordt dat het nog steeds niet gelukt is een nieuwbouwproject aan de Westmolenstraat te realiseren en dat de ontwikkeling van dit terrein enkele jaren in de ijskast is gezet. Wij hopen dat deze periode wordt benut om nieuwe wegen voor een goede invulling te geven.

Er wordt met spanning uitgekeken naar de invulling van het UTO-terrein en de voormalige brandweerkazerne. Voor het Dirkzwagerterrein is de hoop gevestigd op een mooie mix van handhaving van historische bebouwing en hoogwaardige nieuwbouw.