Bewonersvereniging Schiedam Centrum

BVSC in de media IV

SCHIEDAM – De Bewonersvereniging Schiedam Centrum (BVSC) nodigt alle centrumbewoners uit om op woensdagavond 30 maart mee te praten over hun wensen voor de Schiedamse binnenstad. Deze bijeenkomst vindt plaats in het kantoor van de BVSC, Hoogstraat 71A, en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee. De avond begint met een zo kort mogelijke ledenvergadering, waarop de jaarstukken worden vastgesteld en een nieuw bestuur wordt gekozen. Kandidaten voor het bestuur zijn: Musa Yabasun en Frans van der Zee. Voor het dagelijks bestuur is Theo Schoenmakers kandidaat en is penningmeester Edward Sparreboom herkiesbaar. Op basis van de inbreng van de bewoners ten aanzien van hun wensen voor de Schiedamse binnenstad, zal de BVSC de kernpunten van haar inzet bepalen. Op de avond neemt de BVSC afscheid van Miep Holswilder, die tientallen jaren lang als vrijwilligster actief is geweest voor de BVSC. “Haar activiteiten, in voor- en tegenspoed, beslaan zelfs een zo lange periode, dat er niemand meer te vinden is die precies weet hoeveel jaar zij zich voor de BVSC heeft ingezet; de archieven gingen bij de brand in het toenmalige pand aan het Broersveld verloren. Een nieuwe vrijwilligster, Conny Beyer, is inmiddels in de voetsporen van Miep getreden”, aldus de vereniging.