Bewonersvereniging Schiedam Centrum

Medewerkers

Geen bestuur maar net zo betrokken…

Conny Beyer

Ik ben bij de BVSC terechtgekomen via het Servicepunt Vrijwilligers. Mij werd gevraagd wat mijn kwaliteiten zijn op het gebied van administratie. Of ik de ledenadministratie voor mijn rekening zou willen nemen. Er werd ook verteld van de achterstand van waaruit ik zou moeten vertrekken. Al pratende kwamen we op het feit dat ik ook een it-er ben. Zou ik dan misschien ook de website voor BVSC kunnen bouwen? U ziet, zo gezegd zo gedaan. Maar ik deed het niet alleen. Samen hebben we het mogelijk gemaakt dat u ons nu via het internet kunt vinden. Ik heb er met veel plezier aan meegewerkt.

 

Henk van der Velden

Henk van der Velden werkt al geruime tijd als bewonersondersteuner vanuit het Sobo in Schiedam. Als geboren Schiedammer (en langjarig centrumbewoner) is hij dan ook goed op de hoogte van veel in het Centrum spelende zaken. Hij is enthousiast over het feit dat de Bewonersvereniging na moeilijke jaren nu weer een nieuw bestuur heeft. Gezien het feit dat er heel veel op stapel staat voor het Centrum de komende tijd vind hij het essentieel dat de BVSC hier een niet onbelangrijke rol kan spelen om met name de ‘Bewonersstem’ luid en duidelijk te laten horen.