Bewonersvereniging Schiedam Centrum

Winterland op stadserf zou risico “branddoorslag”geven.

SCHIEDAM – Winterland blijkt van de gemeente niet meer op het Stadserf te mogen vanwege het gevaar voor branddoorslag naar de omringende bebouwing. Andere evenementen kunnen in principe nog wel op het Stadserf worden gehouden, zodat de twee jaar geleden aangelegde stroomvoorziening niet voor niets tot stand is gekomen.

Dat antwoordt de gemeente Schiedam op vragen van het Nieuwe Stadsblad en PopUpTv. Het gevaar voor overslaande brand heeft de doorslag gegeven in het besluit van het Schiedamse gemeentebestuur om Winterland niet meer op het Stadserf toe te staan.

,,De kermis kan bijvoorbeeld wel,” zegt een woordvoerder van de gemeente Schiedam. De kermis wordt evenals Winterland geëxploiteerd door de René Duursma Groep. Deze evenementenorganisatie uit Hippolytushoef in de kop van Noord-Holland werd rond 2010 door de gemeente gevraagd een aantrekkelijk, imagoversterkend alternatief voor de ijsbaan te organiseren op het Stadserf. Dat werd Winterland. Het was een groot succes. Onder de inwoners en bezoekers van Schiedam bestind er grote waardering voor. Bij een evaluatie waren enkele omwonenden kritisch over de overlast, maar René Duursma en de gemeente vonden dat de overlast draaglijk bleef dankzij goede maatregelen.

Vorig jaar wilde de gemeente aanpassingen. Duursma kon dat op zo korte termijn niet realiseren en daarom werd gekozen voor het Bachplein. Als zichtlocatie beduidend minder dan het Stadserf, ook minder imagoversterkend. Overigens kan het Bachplein dit jaar ook niet meer vanwege de sloop van de Blauwe Brug en het veelvuldige bouwverkeer. Waar nu?

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond laat weten in opdracht van de gemeente Schiedam een aantal potentiële locaties voor Winterland te hebben bezocht. ,,We hebben per locatie de plus- en minpunten opgesomd, maar voor geen enkele locatie hebben we een negatief advies gegeven,” zegt een woordvoerder. ,,Het is aan de gemeente Schiedam om knopen door te hakken.”

Eén knoop is doorgehakt: niet meer op het Stadserf, omdat die locatie op het gebied van brandgevaar slecht scoorde, aldus de gemeentewoordvoerder.

Had organisator René Duursma vorig jaar nog te horen gekregen dat Winterland aan beide zijden een halve meter te weinig doorgang liet voor passerend publiek, ook na zijn voorstel om de breedte van Winterland met beduidend meer dan een meter in te perken, wordt Winterland er door het college van B & W niet toegestaan. Het risico van branddoorslag zou er niet afdoende mee weggenomen worden.

De gemeentewoordvoerder zegt dat de ruimtelijke aanpassingen voor een wel op het Stadserf aanvaardbaar Winterland zo omvangrijk moeten zijn, dat organisator Duursma geen interesse meer zou hebben. Duursma ontkent dat. Hij is bereid tot verregaande tegemoetkomingen.

De gemeente heeft hem een locatie op het water voorgesteld, maar dan moeten er elk jaar pontons worden aangelegd en kan de bevoorrading alleen met boten. ,,Niet realistisch. Dat kost een godsvermogen,” zegt Duursma, die er ook op wijst dat dan opnieuw een kostbare stroomvoorziening nodig is.

Op het Stadserf is er krachtstroom aanwezig. ,,Winterland was vijf jaar geleden de aanleiding om deze te realiseren, maar niet de enige reden, want het maakt ook andere evenementen mogelijk,” zegt de gemeentewoordvoerder. Hij laat ook weten dat het gebruik van een aggregaat vorig jaar op het Bachplein nagenoeg even duur was als de bouw van een meerjarige stroomvoorziening.

De gemeente zoekt nu een alternatieve locatie, liefst in de binnenstad. Zo’n locatie moet ook aan de eisen van exploitanten voldoen. Dat hoeft niet per se Duursma te zijn. Deze vraagt zich af of de gemeente Winterland écht nog wel wil. ,,De bevolking zeker! Schiedam heeft er recht op. Maar ik wil de politiek wel eens horen,” zegt René Duursma.

De gemeentewoordvoerder noemt Winterland ,,een prima attractie.”

Als er een oplossing gevonden mocht worden, vraagt Duursma wel om een meerjarenbesluit. ,,Dan moeten we stoppen met die discussie over de plek, want alle onzekerheid is voor een goede exploitatie ook niet goed.”

Bron: Nieuwe Stadsblad door Door Kor Kegel